Alimenty na dziecko to zagadnienie budzące sporo kontrowersji. Obowiązek alimentacyjny obciążający rodziców jest instytucją prawa rodzinnego, której cel to zapewnienie uprawnionym środków niezbędnych do utrzymania. Warto poznać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące alimentów.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Podstawą uzyskania alimentów na dziecko jest złożenie pozwu do Sądu, najlepiej Sądu Rejonowego. Musi on być właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka bądź pozwanego. Pozew musi zawierać dane osobowe powoda i pozwanego, cel, wyliczoną kwotę alimentów oraz datę, od której mają być płacone. Jeśli pozwany uchyla się od płacenia, sąd może wydać wyrok z klauzulą wykonalności, a ich egzekwowaniem zajmie się komornik. Gdy jego działania też będą nieskuteczne, odpowiednie czynności może podjąć policja.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

W przepisach kodeksu rodzinnego nie ma określonej minimalnej wysokości alimentów na dziecko. Niektóre sądy przyjmują jednak, że nie zasądza się alimentów niższych niż 500 zł na miesiąc na jedno dziecko. Pod uwagę należy brać możliwości zobowiązanego, zakres i rodzaj potrzeb, a także indywidualną sytuację dziecka i poziom jego zamożności.

Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Wbrew pozorom osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie zwalnia automatycznie z obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko powinny być płacone do momentu, aż będzie ono w stanie się samo utrzymać. W przypadku pełnoletnich dzieci istnieje jednak więcej możliwości uchylenia się od płacenia alimentów przez rodziców. Może to mieć miejsce wtedy, gdy płacenie na pełnoletnie dziecko stanowiłoby znaczący uszczerbek finansowy dla rodzica, gdy dziecko nie podejmuje działań mogących zapewnić mu samodzielne utrzymanie się (a ma taką możliwość), a także, gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd może zwolnić z płacenia także rodzica, którego studiujące dziecko nie osiąga pozytywnych wyników w nauce.

Jaka może być maksymalna wysokość alimentów?

W Polsce nie ma określonej ani minimalnej, ani maksymalnej wysokości alimentów. Warto jednak mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy, opłacanie świadczeń może wpłynąć na potrącenie najwyżej 3/5 wynagrodzenia za pracę zobowiązanej strony. Przepis ten nie mówi jednak o innych składnikach majątku czy źródłach pozyskiwania dochodu. W każdym przypadku wysokość alimentów na dziecko jest ustalana indywidualnie.

Jakie prawa ma ojciec płacący alimenty?

Ojciec, który płaci alimenty na dziecko, ma prawo utrzymywać z nim kontakty, jeśli nie zostały one ograniczone bądź zakazane. Realizacja kontaktów może odbywać się poprzez korespondencję, bezpośrednie porozumiewanie się, przebywanie z dzieckiem czy też wykorzystywanie kanałów umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W teorii ojciec ma też prawo do żądania rozliczenia wydatków na dziecko od jego matki, lecz nie istnieją prawne instrumenty, które mogłyby zmusić kobietę do ujawnienia takich informacji.

Kto płaci alimenty, gdy ojciec nie ma pracy?

Nawet jeśli ojciec dziecka nie ma pracy, nie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, że nie stać go na płacenie alimentów. Obowiązek alimentacyjny może wciąż ciążyć na nim, jeśli ma on inne źródła dochodu. W innych przypadkach konieczność utrzymania dziecka przechodzi na drugiego rodzica. W niektórych sytuacjach, gdy żadne z rodziców nie jest w stanie zapewnić dziecku pieniędzy niezbędnych do życia, obowiązek może przejść na dziadków.

xp9000@vp.pl'

Napisane przez

Agata Romanowska

Uwielbia pisać i dzielić się wiedzą o wszystkich nurtujących, kobiecych sprawach. Prywatnie dziennikarka oraz fanka zdrowego lifestyle'u. Pisze dla nas w dziale Dom, Lifestyle i Różności.