pracownia terapii sensorycznej

Pracownia sensoryczna pełni kluczową rolę w terapii dzieci, szczególnie tych z zaburzeniami sensorycznymi. Jest miejsce, gdzie dziecko może eksplorować i integrować bodźce sensoryczne w sposób kontrolowany. Wykorzystując różnorodne narzędzia i materiały, takie jak piasek, woda, światło, dźwięk czy tekstury, pracownia sensoryczna umożliwia stymulację i badanie zmysłów dziecka.

Zalety pracowni sensorycznej

Funkcja jaką posiada pracownia sensoryczna polega na wspieraniu rozwoju percepcji sensorycznej, integracji sensorycznej i samoświadomości ciała. Dzieci mogą w niej uczyć się różnych rodzajów bodźców i uczyć się, jak na nie w podobny sposób.  Pracownia sensoryczna daje dzieciom możliwość eksplorowania swojego otoczenia, poznawania swoich potrzeb i ograniczeń sensorycznych. Jest miejsce, gdzie terapeuci mogą pomóc i ocenić udział dziecka na bodźce oraz zapewnić pomoc w potrzebie. Dzięki temu pracownia sensoryczna staje się bezpiecznym środowiskiem, w którym dziecko może rozwijać swoje umiejętności i zdolności sensoryczne, a także swoją zdolność wzmacniania siebie i samoregulacji.

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna w Lublinie  jest procesem, w którym mózg odbiera, analizuje i łączy informacje pochodzące z różnych zmysłów, w tym jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga i propriocepcja (czyli zmysł wiedzy o samej i ruchu ciała). Podstawowym zadaniem integracji sensorycznej jest zapewnienie nam zdolności do orientacji przestrzennej, wykorzystanie naszego ciała i środowiska oraz wykonanie skoordynowanych organizacji. Kiedy wszystkie zmysły włączają harmonijnie, mogą generować bodźce i angażować się w różne czynności, takie jak czytanie, pisanie, jazda na rowerze czy gra na instrumencie muzycznym. Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć niski poziom zdolności i adaptacji do bodźców z otoczenia. Może być nadwrażliwe lub niedowrażliwe na niektóre bodźce, co może świadczyć o trudnościach w zaburzeniach, trudnościach w nauce, trudnościach w interakcji społecznej.