fobia spoleczna

Fobie społeczne często bywają niezrozumiałe. Co dokładnie kryje się pod tym terminem? Jak objawiają się takie fobie? Wyjaśniamy?

Co to jest fobia społeczna?

Fobia społeczna to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się intensywnym i uporczywym strachem przed sytuacjami społecznymi, w których jednostka wierzy, że będzie analizowana, oceniana lub zawstydzana przez innych. Strach ten może być tak przytłaczający, że prowadzi do znacznego cierpienia w różnych obszarach życia danej osoby, w tym w interakcjach społecznych, pracy i codziennych czynnościach.

Jakie są objawy fobii społecznej?

Do głównych objawów fobii społecznej zaliczane są:

  • Intensywny niepokój – osoby z fobią społeczną doświadczają intensywnego niepokoju w sytuacjach społecznych. Ten niepokój często zaczyna się przed wydarzeniem i może trwać w jego trakcie i po nim.
  • Strach przed negatywną oceną – podstawowym strachem w fobii społecznej jest strach przed negatywną oceną przez innych. Strach ten jest często irracjonalny i nieproporcjonalny do rzeczywistej sytuacji społecznej.
  • Zachowania unikające – aby poradzić sobie z lękiem, osoby z fobią społeczną często unikają zachowań społecznych. Może to obejmować całkowite unikanie sytuacji społecznych lub znoszenie ich z ogromnym dyskomfortem. Unikanie może prowadzić do ograniczonych interakcji społecznych oraz do izolacji.
  • Objawy fizyczne – fobia społeczna może prowadzić do różnych objawów fizycznych, w tym pocenia się, drżenia, rumieńców, szybkiego bicia serca, nudności, napięcia mięśni i suchości w ustach.
  • Lęk antycypacyjny – osoby cierpiące na fobię społeczną często doświadczają lęku antycypacyjnego, co oznacza, że z dużym wyprzedzeniem zaczynają się niepokoić nadchodzącym wydarzeniem. Może to znacząco wpłynąć na ich zdolność do przygotowania się do wydarzenia i wzięcia w nim udziału.
  • Negatywne postrzeganie siebie – także osoby cierpiące na fobię społeczną mają tendencję do negatywnego postrzegania siebie i niskiej samooceny. Mogą nadmiernie skupiać się na dostrzeganych przez siebie wadach i niedociągnięciach, co pogłębia ich strach.
  • Problemy w życiu codziennym – fobia społeczna może znacząco upośledzić zdolność danej osoby do funkcjonowania w różnych obszarach życia, przykładowo powodować trudności w nawiązywaniu relacji, nauce, pracy oraz uczestnictwie w życiu społecznym.

Jak leczy się fobię społeczną?

Gdy pojawiają się powyższe objawy, wskazana jest poradnia psychologiczna Poznań czy w innym mieście, gdzie można uzyskać pomoc specjalistów. W celu złagodzenia objawów można zastosować terapię poznawczo-behawioralną, zwłaszcza terapię ekspozycyjną, oraz leki, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub benzodiazepiny.