badanie ekg

Serce to kluczowy organ w ludzkim organizmie, odpowiedzialny za pompowanie krwi, która dostarcza tlen i składniki odżywcze do reszty ciała. W związku z tym istotne jest dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie. Warto poznać najważniejsze badania pozwalające sprawdzić jego kondycję, które są często wykonywane w przychodniach, takich jak Przychodnia Jarocin.

EKG – elektrokardiogram

Na samym początku warto wspomnieć o elektrokardiogramie (EKG), który jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykorzystywanym do oceny pracy serca. Pozwala na rejestrację i analizę sygnałów elektrycznych generowanych przez mięsień sercowy. Dzięki EKG serca lekarz może wnioskować na temat częstości rytmu, przewodzenia impulsów oraz ewentualnych zaburzeń, takich jak arytmie czy niedokrwienie mięśnia sercowego.

Echo serca i ultrasonografia naczyń szyjnych

Innym istotnym badaniem jest echokardiogram, nazywany również echo serca, który umożliwia obrazowanie struktur tego narządu za pomocą fal ultradźwiękowych. Daje możliwość oceny budowy zastawek, grubości ścian komór i przegród oraz wykrycia wodobrzusza czy przerostu mięśnia sercowego. Ultrasonografia naczyń szyjnych pozwala ocenić stan tętnic szyjnych oraz tętnicy podobojczykowej, co ma istotne znaczenie dla przepływu krwi do mózgu i zapobieganiu udarom.

Holter EKG i ciśnieniowy

Warto również wspomnieć o dwóch nieco bardziej zaawansowanych badaniach, jakimi są Holter EKG oraz Holter ciśnieniowy. Pierwsze z nich polega na ciągłym monitorowaniu pracy serca pacjenta w ciągu 24 godzin lub dłużej, co pozwala wykryć nieregularności występujące tylko okresowo. Drugie służy do monitorowania ciśnienia tętniczego przez całą dobę, co umożliwia lekarzowi uzyskanie dokładniejszego obrazu jego zmian w różnych sytuacjach, takich jak stres czy aktywność fizyczna. Regularne wykonywanie tych badań może przyczynić się do wczesnego wykrycia ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z sercem. Dbanie o zdrowy tryb życia, odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną to kluczowe elementy wspierające prawidłowe funkcjonowanie tego niezwykle ważnego organu.