prywatne liceum

Młodzi ludzie, po ukończeniu klasy ósmej podstawówki, stają przed wyborem liceum. Muszą wybrać nie tylko typ szkoły, ale również zastanowić się czy ma być to edukacja publiczna czy niepubliczna. Czym liceum niepubliczne różni się od publicznego?

Zalety i wady szkół publicznych

Największą zaletą publicznych szkół jest to, że są nieodpłatne. Za niepubliczne liceum trzeba co miesiąc wnosić opłatę. Aktualnie liczba szkół publicznych jest bardzo duża, dlatego też są one dostępne dla wszystkich. Minusem jest duża liczba uczniów w klasie. Nie ma tu możliwości indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Duża liczba uczniów sprawia także, że nie wytwarza się więź między uczniem a nauczycielem. Przepełnione klasy nie sprzyjają skupieniu i efektywnej nauce.

W szkołach publicznych pomoce naukowe są często zużyte, zniszczone i przestarzałe. Choć to się zmienia i wiele szkół publicznych stara się urozmaicić zajęcia, to jednak wciąż jest mało takich placówek.

Zalety i wady szkół niepublicznych

Szkoła niepubliczna ma zwykle bardziej kameralny charakter, niż publiczna. Wynika to z faktu, że mniej dzieci uczęszcza do placówki. Mała ilość dzieci w klasie sprzyja skupieniu i indywidualnemu podejściu do każdego dziecka. Dzięki temu nauczyciel może wypracować z każdym młodym człowiekiem sposób nauczania. Mniej liczne klasy to również relacje interpersonalne wśród szkolnej społeczności.

Niepubliczne szkoły zapewniają młodzieży nowoczesne pomoce naukowe. To z kolei sprzyja lepszemu zrozumieniu omawianego zagadnienia. Czas przeznaczony na naukę jest więc bardziej efektywny. Dobre szkoły prywatne stawiają przede wszystkim na rozwój dzieci. W każdym młodzież człowieku chcą rozbudzić różne zainteresowania. Stawiają również na rozwijanie kompetencji miękkich, które na współczesnym rynku pracy są bardzo istotne.

Jedną z wad szkół niepublicznych jest konieczność wnoszenia comiesięcznej opłaty. Jest ona uzależniona od miejscowości, w której znajduje się szkoła, a także od oferty. Nie mniej jednak, mając na uwadze przyszłość dziecka, warto rozważyć posłanie go do niepublicznego liceum.