zamowienia

Usprawnienie relacji między kolejnymi elementami łańcucha dostaw redukuje koszty i wydatnie wpływa na zadowolenie klientów, dlatego wiele przedsiębiorstw skrupulatnie optymalizuje ten proces. Czym tak naprawdę jest łańcuch dostaw i co warto o nim wiedzieć? Poznaj jedno z podstawowych zagadnień związanych z profesjonalną logistyką i dowiedz się więcej o wzajemnych relacjach między dostawcą, producentem i klientem.

Łańcuch dostaw – co to jest?

Łańcuch dostaw to złożony mechanizm, który uwzględnia szereg oddziałujących na siebie etapów gospodarki produktowej. Trudno sformułować jedną spójną definicję, jednak w celu lepszego zrozumienia przebiegu procesu możesz wyobrazić sobie sieć organizacji, które poprzez różne działania ingerują w wartość produktu końcowego i umożliwiają jego finalną konsumpcję klientowi. Uproszczony model łańcucha dostaw zakłada udział pierwotnych dostawców, dostawców właściwych, producenta, pośrednika klienta oraz klienta finalnego. Między każdym z ogniw przekazuje się informacje, fundusze, a ponadto wykonywane są wzajemnie dopełniające się usługi, których celem jest wysoka efektywność sprzedaży. Kluczowe składowe łańcucha dostaw to magazynowanie i przemyślany transport.

Elementy łańcucha dostaw

Na łańcuch dostaw składają się trzy główne ogniwa – zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. Pierwsze z nich, czyli zaopatrzenie, determinuje wszystkie działania, które odbywają się w celu przygotowania surowców do dalszego etapu. Wśród nich można wyróżnić procedury pozyskania początkowych dóbr związane z konkretnym miejscem oraz czasem i kolejno bezpieczny transport do zakładu. Następny element łańcucha dostaw to produkcja, czyli proces, w którym uzyskuje się gotowy produkt na bazie wcześniej przygotowanych surowców. Ostatnie spoiwo łączy finalny produkt z klientem: jest nim dystrybucja. Obsługa tego punktu łańcucha dostaw zazwyczaj różni się – zależnie od typu prowadzonej działalności. Miejscem docelowym może być bezpośredni punkt spotkania z klientem (sklep stacjonarny) lub też obejmować najpierw magazyn, a następnie Paczkomat w przypadku dostaw ze sklepów internetowych.

Efektywność łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw w logistyce odpowiada za pomyślną sprzedaż? Nic bardziej mylnego! To właśnie sprawna logistyka warunkuje powodzenie całego procesu, ponieważ jest jedną ze składowych łańcucha dostaw. Działaniu logistyków poddawana jest optymalizacja ostatniego ogniwa: dystrybucja produktów z magazynu do klientów w sposób bezpośredni lub pośredni z uwzględnieniem działalności mniejszych firm dostawczych, w tym kurierskich. Więcej o zagadnieniach związanych z logistyką przeczytasz w serwisie https://strategiesprzedazy.com.pl/.

Na efektywność całego łańcucha dostaw wpływa sprawna wymiana informacji między klientem a początkowym dostawcą oraz wysoka jakość usług wykonywanych na poszczególnych etapach realizacji procesu – od wydania surowców aż do przekazania produktu konsumentowi. Dokładna analiza podejmowanych działań i precyzyjnie zaplanowana strategia pozwolą Ci zdobyć zadowolonych klientów i zoptymalizować koszty prowadzonej działalności.